Udvalg og Bestyrelse

Engum UI har fra år 2022 etableret 8 nye udvalg. Udvalgende står for de mange aktiviteter foreningen tilbyder til medlemmer og folk i lokalområdet. De er alle etableret med bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige som tovholdere. 

Tag gerne fat i de ansvarlige, hvis der enten er noget vi skal være opmærksomme på eller du bare har nogle spørgsmål.
Kontaktoplysningerne på bestyrelsesmedlemmerne finder du længere nede på siden.

Fodbold

Fodboldudvaglet står for alle de overordnede beslutninger omkring fodbold i foreningen.Tovholdere: Allan Lykkebak, Brian Poulsgaard, Claus Brødsgaard

Events

Eventudvalget står for koordinering af arrangementer hele året. Ønsker du selv at deltage som frivillig til et event, så tag fat i tovholderne.

Tovholdere: Dennis Thuriner, Frank Skaaning, Jan Larsen

Sponsorer

Sponsorudvalget sørger for løbende at få snakket med vores sponsorer og få lavet nye sponsoraftaler med nye interessenter.


Tovholdere: Mads Petersen, Martin Hjort, Michael Larsen

Facility Management

Facility Management står for vedligehold af de tekniske anlæg i form af baner, klubhus, lokaler mv. Det er også udvalget, der står for koordinering af to arbejdslørdage om året.

Tovholdere: Dennis Thuriner, Nicolai Matzen

Esport

Esportsudvaglet står for alle de overordnede beslutninger omkring esport i foreningen.Tovholdere: Dennis Thuriner, Jan Larsen

Sommerfesterne

Sommerfest udvalget arbejder med koordinering og tiltag for de årlige sommerfester.


Tovholdere: Marcell Laursen, Michael Larsen, Nicolai Matzen

Ideudvikling

Udvalget for ideudvikling arbejder med nye ideer til aktiviteter og fællesskabstiltag i foreningen.


Tovholdere: Frank Skaaning, Mads Petersen

Sociale Medier

Udvalget for Sociale Medier står med det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter på hjemmeside, Facebook, Instagram mv.

Tovholder: Jan Larsen

Bestyrelsen i Engum UI

Formand: 
Mads Petersen - Ulbækhusvej 65, 7120 Vejle Ø - ☏ 2177 1833 / ✉
 mads@mdvm.dk

Næstformand: 
Brian Poulsgaard - Enggårdstoften 90, 7120 Vejle Ø - ☏ 2524 6103 / ✉ 
brian.poulsgaard@gmail.com

Kasserer: 
Marcell Laursen - Enggårdstoften 48, 7120 Vejle Ø - ☏ 4278 2818 / ✉ 
mwl2205@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Larsen - Tornsbjergvej 34, 7120 Vejle Ø - ☏ 4027 0166 / ✉ 
Michael@euro-steel.dk
Frank Skaaning - Skolebakken 9, 7120 Vejle Ø - ☏ 5361 2507 / ✉ fskaaning@icloud.com
Nicolai Matzen - Tirsbækvej 114, 7120 Vejle Ø - ☏ 2299 7437 / ✉ matzennicolai@gmail.com
Dennis Thuriner - Frydenlund 1A, 7120 Vejle Ø - ☏ 2636 1596 / ✉ dennis@thuriner.net

Suppleanter:
Jan Larsen - Engumvej 44, 7120 Vejle Ø - ☏ 4087 9250 / ✉ 
wipperen@gmail.com
Melissa Reifling - Enggårdstoften 123, 7120 Vejle Ø - ✉ mreifling@live.dk