Udvalg og Bestyrelse

Engum UI har fra år 2022 etableret 8 nye udvalg. Udvalgende står for de mange aktiviteter foreningen tilbyder til medlemmer og folk i lokalområdet. De er alle etableret med bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige som tovholdere. 

Tag gerne fat i de ansvarlige, hvis der enten er noget vi skal være opmærksomme på eller du bare har nogle spørgsmål.
Kontaktoplysningerne på bestyrelsesmedlemmerne finder du længere nede på siden.

Fodbold

Fodboldudvaglet står for alle de overordnede beslutninger omkring fodbold i foreningen.

Ansvarlige
Allan Lykkebak
Brian Poulsgaard
Claus Brødsgaard
Marcell Laursen

 

Esport

Esportsudvaglet står for alle de overordnede beslutninger omkring esport i foreningen.

Ansvarlige
Dennis Thuriner

Jan Larsen

Events

Eventudvalget står for koordinering af arrangementer hele året.

Ansvarlige
Dennis Thuriner
Frank Skaaning
Jan Larsen

Sommerfester

Sommerfest udvalget arbejder med arrangering af de årlige sommerfester

Ansvarlige
Marcell Laursen
Michael Larsen
Nicolai Matzen

Sponsorer

Sponsorudvalget snakker med vores sponsorer og laver nye sponsoraftaler.

Ansvarlige
Mads Petersen
Martin Hjort
Michael Larsen

 

Idéudvikling

Udvalget for ideudvikling arbejder med nye ideer til aktiviteter og tiltag i foreningen.

Ansvarlige
Frank Skaaning
Mads Petersen

Faciliteter

Facility Management står for vedligehold af de tekniske anlæg og bygninger.

Ansvarlige
Dennis Thuriner
Nicolai Matzen

Sociale Medier

Udvalget står med ansvaret for foreningens aktiviteter på sociale medier.

Ansvarlige
Jan Larsen

Bestyrelsen i Engum UI

Mads Petersen
Formand

Ulbækhusvej 65, 7120 Vejle Ø
☏ 2177 1833
 mads@mdvm.dk

Brian Poulsgaard
Næstformand
Enggårdstoften 90, 7120 Vejle Ø
☏ 2524 6103
✉ 
brian.poulsgaard@gmail.com

Marcell Laursen
Kasserer
Enggårdstoften 48, 7120 Vejle Ø
☏ 4278 2818
✉ 
mwl2205@gmail.com

Michael Larsen
Bestyrelsesmedlem
Tornsbjergvej 34, 7120 Vejle Ø
☏ 4027 0166
✉ 
Michael@euro-steel.dk

Frank Skaaning
Bestyrelsesmedlem

Skolebakken 9, 7120 Vejle Ø
☏ 5361 2507
✉ 
fskaaning@icloud.com

Nicolai Matzen
Bestyrelsesmedlem
Tirsbækvej 114, 7120 Vejle Ø
☏ 2299 7437
✉ 
matzennicolai@gmail.com

Dennis Thuriner
Bestyrelsesmedlem
Assendrup Nørremark 8, 7120 Vejle Ø
☏ 2636 1596
 dennis@thuriner.net

Jan Larsen
Suppleant
Engumvej 44, 7120 Vejle Ø
☏ 4087 9250
✉ 
wipperen@gmail.com

Melissa Reifling
Suppleant
Enggårdstoften 123, 7120 Vejle Ø
✉ 
mreifling@live.dk